Menu

Avføringsprøver fra rev honoreres

  • Skrevet av Roar Sandodden

Veterinærinstituttet viderefører prosjektet med å samle inn avføringsprøver fra rev. Prøvene skal undersøkes med hensyn på mulig forekomst av revens lille bendelorm. Påmelding til neste sesongs innsamling av reveprøver er nå åpnet via www.vilthelse.no, på tilsvarende måte som tidligere år, så følg med på nettsiden. Innsending av prøver starter imidlertid ikke før januar 2014, hvilket betyr at prøver som sendes inn i høst ikke vil bli honorert. Prøver fra rev som skytes i høst kan heller ikke «spares» for innsendelse på nyåret. Vi håper at flest mulig jegere er villige til å sende inn prøver. Prøvene honoreres i med kr. 400 per rev.

 Litt om revens lille bendelorm

Revens lille bendelorm (Echinococcus multilocularis) er en frykta parasitt som ved smitte til menneske gir alvorlig sjukdom. Parasitten forekommer i mange europeiske land, og synes de senere årene å ha spredd seg til nye områder. I 1999 ble den også påvist på Svalbard. Parasitten regnes for å være fraværende på det norske fastlandet, men ble for første gang påvist i en rødrev nær Uddevalla i Sverige i februar 2011. Det er svært viktig å prøve å holde Norge fri for denne parasitten. Dersom den etablerer seg her i landet, vil det endre vår måte å bruke naturen på. Man må da for eksempel være forsiktig med å spise rå bær og sopp, eller drikke ubehandla vann.

Faren for smitteintroduksjon til Norge

Smitteintroduksjon med revens lille bendelorm til Norge kan tenkes å komme på ulike måter: Gjennom innvandring av rødrev eller ulv østfra, gjennom hund og katt som har blitt smitta under opphold i utlandet, eller via smågnagere som ”blindpassasjerer” med varetransporter fra utlandet. For å forebygge at hund og katt som har oppholdt seg i land hvor parasitten forekommer, ikke skal ta med seg smitten inn i Norge, er det et krav om at dyrene ormebehandles, se www.mattilsynet.no for detaljer om ormebehandlingen. For at Norge skal kunne opprettholde dette viktige kravet, krever EU omfattende dokumentasjon på at vi er fri for parasitten.

 

Hensikten med prøveinnsamlingen fra rødrev er, som tidligere år, å dokumentere at Norge er fri for denne parasitten, slik at vi kan opprettholde det viktige kravet om ormebehandling av hund og katt som har vært i utlandet. 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no