Menu

Samler inn slakteavfallet.

  • Skrevet av IR

Jaktivarnesprosjektet avdeling Stjørdal (smårovviltprosjektet) er nå i gang med å samle inn slakteavfallet under årets hjorteviltjakt. Vi har gått til anskaffelse av en 40 fots frysecontainer som står ved renseanlegget på SARA ved Halsøen i Stjørdal. Elgjegerne får i oppgave å samle slakteavfallet ned til 8 oppsamlingsplasser i kommunen.

Det er mange teorier som trekkes fram i forhold til den negative bestandsutviklingen av lirype, fjellrype og delvis også skogsfugl og hare over hele Skandinavia. En av teoriene er at de høye hjorteviltbestandene gjennom slakteavfall og døde dyr er med på å holde en ”kunstig” høy vinteroverlevelse på generalistpredatorer. I Stjørdal har vi beregnet den totale mengden med slakteavfall til ca. 25 tonn. Av dette utgjør ca. 10 tonn høyenergi mat som nyrer, lunger, tarmer og vomskinn. Dette blir lagt igjen i skogen fritt tilgjengelig for smårovviltet. Vi vet at spredningsfasen for rødrev er fra september og utover høsten. Det er naturlig å tenke seg at slakteavfallet som legges igjen i utmarka er med på å påvirke vinteroverlevelse, innvandring og etablering av rødrev.

Det er kjøpt inn store og solide plastsekker med strips og en vannfaste lapper som skal inneholde noen opplysninger om hvilket slakteavfall som er med i sekken, og fra hvilket jaktfelt dyret er felt. Dette materialet er utdelt til valdansvarlig og jaktlag. Mye av hjorteviltet i Stjørdal felles i nærheten av en bilveg, og de fleste jaktlag har tilgang til jernhest eller lignende transportmidler når slaktet skal transporteres ut. Å velte slakteavfallet i en plastsekk og få med dette ut, bør for de fleste være en overkommelig oppgave. Vominnhold skal legges igjen i skogen, mens tarmer og øvrige organer samles inn. Det handler i stor grad om å endre på noen rutiner, og bidra positivt for å redusere en stor og kunstig matkilde til smårovviltet. På denne måten håper vi at vinterdødeligheten til smårovvilt øker til et mere naturlig nivå, og at reven i større grad kommer på reveåtene .Plastsekkene med slakteavfall legges igjen på avtalte steder i kommunen, som så vil blir innsamlet og transportert til kjølecontaineren av en person som blir engasjert for å gjøre denne jobben. Plastsekkene vil bli veid, før de fryses inn på container, slik vil vi kunne beregne hvor mye av avfallet som kommer inn. Plastsekkene med innfryst slakteavfall vil utover vinteren bli tilgjengelig som gratis reveåte for alle i Stjørdal som ønsker reveåte. Tidligere år har vi hentet reveåte fra Nortura på Steinkjer, med dette tiltaket vil vi utnytte det som allerede er i kommunen og vi slår ”to fluer i en smekk”. Enkel tilgang til åte og vi får fjernet betydelige matmengder i utmarka.

Vi har god tro på at elgjegerne vil bidra til dette prosjektet og ser nytten av den innsatsen som blir lagt ned i dette prosjektet.

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no