Menu

4,5 tonn slakteavfall samlet inn av elgjegerne i Stjørdal

  • Skrevet av Ivar Rimul

Ja da er elgjakta over i Stjørdal og vi kan så smått begynne å rette fokuset over mot smårovviltjakta. Noen er allerede gått i gang og det er felt bra med rev i flere av kommunene allerede, men vi vet fra tidligere sesonger at det er under åtejakta at det virkelig blir fart i revefellingene. Jaktsesongen får mår er også i gang og det er bare å få ut fellene selv om det fortsatt er litt ”sommerlig” i skog og fjell. Selv om det har vært litt rolig fra oss i styret siden fjorårssesongen har vi jobbet.

 

En del jobb med å søke finansiering av prosjektet og ikke minst en del jobb med å samle inn slakteavfallet etter elgjakta. Som tidligere beskrevet fikk vi tak i en frysecontainer fra Hint som sto på Finsås i Snåsa. Den ble i sommer flyttet til Stjørdal ved Halsøen. Der fikk den nødvendig service og etter hvert også koblet til strøm. Vi har distribuert ut sekker til elgjaktlagene i kommunen sammen med strips og merkelapper. Det ble så før elgjakta opprettet 8 oppsamlingsplasser for slakteavfall i kommunen. Lass Kolås som er bachleor student fra HINT har hatt oppdraget med å samle inn slakteavfallet fra disse, veie og registrerere før det ble lagt inn på frys. Vi kan nå konstatere at opplegget har fungert veldig bra. Det ligger nå 211 sekker med til sammen 4492  kg(snitt 21,3kg )slakteavfall i containeren. Dette sammen med 2 elgkalver og 2 rådyr. Vi vet at det i tillegg er samlet inn en del slakteavfall fra dyr som ikke er kommet inn til oss men som er lagt ut i kråkefeller,  åteplasser og noen samler også inn til hundemat. Uten at vi har helt oversikt over dette og uten at vi kjenner de nøyaktige fellingstallene for kommunen så langt beregner vi at ca. 60% av slakteavfallet er tatt med ned fra skogen i 2014. Dette er vi veldig godt fornøyd med og vil gi en stor honnør til elgjegerne som frivillig har bidratt så mye til prosjektet. Også en stor takk til Lasse som har kjørt mange mil og løftet mange tunge sekker siden 25. september. Gledelig er det også å registrere at tilbakemeldingene fra elgjegerne stort sett er positive og at dette har fungert bra. Vi vil i løpet av høsten sende ut en spørreundersøkelse der vi sammen med Lasse(HINT) og elgjegerne vil evaluere prosjektet.

4500 kg tror vi vil være nok til at prosjektet vil være selvforsynt med åte denne sesongen og at vi ikke trenger å hente fra Nortura på Steinkjer. Det at vi nå enkelt kan hente ut plastsekker på ca. 20 kg med fryst slakteavfall fra elgjakta vil gjøre at vi kan tilpasse åteutlegging når det er forhold med minusgrader og snø i forhold til Nortura som krevde mye organisering og var mindre fleksibelt opplegg. Slik vi ser det er det altså mange forhold som er positive med denne måten å gjøre det på- fjernet mye slakteavfall fra utmarka, enkel tilgang til åte og mer fleksibel utlegging. Spørsmålet vil være om slaktevfall fra elg vil være like effektiv som grisinnvoller når det gjelder å lokke frem reven til åtene. Fortsatt er det en del mus i terrengene så vi får håpe det kommer en del snø som vil gjøre mattilgangen vanskelig for reven. Vi vil varsle de lokale kontaktene og legge ut på forumet når vi mener det er tid for å hente ut åte fra containeren. Frem til da kan dere legge ut litt hundemat eller husholdningsavfall for så smått å lokke reven inn. Husk det er en laaaang jaktsesong. Vi ønsker dere lykke til med årets sesong.

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no