Menu

Lanserte smårovviltprosjekt i Lierne

  • Skrevet av Ivar Rimul

Det var veldig bra oppmøte da leder Nils Vidar Bratlandsmo m.fl. lanserte smårovviltprosjekt i forrige uke. Prosjektet er i utgangspunktet 5 årig og skal motivere til økt jakt på smårovvilt innenfor kommunen. Fjellstyret sammen med grunneiere og Lierne kommunen står i bresjen for prosjektet.

Også i Lierne har både avskyting og takseringsresultater for lirypa har vist en negativ utvikling og dette vil de prøve å gjøre noe med. I Lierne har rypejakta lange tradisjoner og er viktig for bygda da tilreisende rypejegere gir mange ringvirkninger i form av økt jaktkortsalg, overnatting, transport osv. Prosjektet har 2 hovedmålsettinger – Er det mulig å oppnå så høyt jakttrykk at smårovviltbestandene blir redusert og vil dette gi seg utslag i økte småviltbestander? Fjellstyret, grunneiere, kommunen og Trygve Gotaas fond er viktig økonomiske bidragsytere og har sikret økonomien i prosjektet på 1,7 mill.

Vi er litt stolte over at Lierne kopierer mange av våre tiltak, de lanserer om ikke lenge en nettportal www.jaktilierne.no som vil inneha mange av de samme funksjonene som jaktivarnesprosjektet. De vil bruke midler på kursing og ulike tilretteleggingstiltak samt innkjøp av feller og åte. Forskning vil også få en stor plass i dette prosjektet. Fjellstyrene i Lierne har et unikt datasett når det gjelder taksering og avskyting av småvilt. På grunn av en mangeårig skuddpremieordning har de også gode tall på skutte smårovvilt i kommunen. Dette sammen med snøsporing vil danne grunnlag for å evaluere eventuelle effekter av prosjektet. Hint er med på laget og vil kvalitetssikre FoU biten av prosjektet.

Jaktivarnesprosjektet deltok også under lanseringen og delte av våre tips og erfaringer etter 3 år med tilsvarende prosjekt. Vi har stor tro på dette prosjektet, jegerne i Lierne har lange tradisjoner for å jakte rovvilt og oppmøte både i Sørli og Nordli var imponerende. Totalt ca. 70 personer møtte opp og det er veldig bra med tanke på befolkningsgrunnlaget. Vi ønsker initiativet fra Lierne velkommen og har stor tro på at prosjektene nå kan lære og høste erfaringer fra hverandre. Vi ønsker Lierne lykke til med prosjektet!

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no