Menu

Skuddpremieordningen i Meråker

  • Skrevet av Ivar Rimul

I sesongen 2015 vil det bli utbetalt kr. 700,- i skuddpremie for rødreven i Meråker. Kravet er at man viser og leverer framlabbene hos Meraker Brug og får en merkeattest som man tar med til rådhuset for utbetaling. Det er også et krav at revene blir registrert på jaktivarnes sine nettsider.

Følgende dokumentasjonskrav er gjeldende:

1. Skutt rødrev skal registreres på www.jaktivarnes.no under "Rapport Meråker". Der registreres fangstmetode, art, kjønn, -vekt og -dato. Legg gjerne ved et bilde her eller ute i forumet. Denne rapporteringen skal i størst mulig grad gjøres fortløpende slik at vi til en hver tid kan følge med på hva som er skutt i kommunen.

2. Framlabber fremvises for Meråker Brug for å få merkeattest(kappes ovenfor klo). Dette gjøres i ukene 9(23-27 feb), 17(20-24 apr.), uke 48(23- 27 nov). Merkeattestene utstedes av AS Meraker Brug og for å lette ordningen både for jegere og attestutsteder er dette lagt til bestemte uker.

Har du problemer med å registrere rever skutt i Meråker ta kontakt med Stefan Øhrbom tlf: 928 29 527, eller Espen Hegnes tlf. 932 55 870 for bistand.

Vi ønsker jegerne i Meråker lykke til med jakta! En skuddpremie på kr. 700,- burde gi motivasjon til økt revejakt nå utover vinteren.

Jaktkort kjøper du på www.inatur.no eller via www.merakerbrug.no

 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no