Menu

Smårovviltkort på 60 000 daa tilgjengelig i Malvik

  • Skrevet av Stian Almestad

Tiuren Jakt, Hund og Fiskeklubb (TJHF) har inngått avtale om disponering av AS Meraker Brugs eiendommer i Malvik til smårovviltjakt.

Artene det gis jaktrett til er: rødrev, mår, mink, røyskatt, grevling, ravn, kråke, skjære og nøtteskrike. Et av satsingsområdene for TJHF er å bidra til økt jakttrykk, kunnskap og status for jakt og fangst på smårovvilt. Det er derfor gledelig at vi nå har fått på plass en god avtale med Meraker Brug som gir rom for aktivitet, tilrettelegging og ikke minst tilgang til et stort og sammenhengende jaktterreng på ca 60 000 daa. Smårovviltkortet er tilgjengelig for alle jegere, og løses mot et depositum på kr 400,- og fremlegging av gyldig jegeravgiftskort på Statoil i Hommelvik. Det oppfordres til å melde inn evt felt vilt på fellingsbørsen i Malvik via denne nettsiden.

I motsetning til ordinær småviltjakt som stadig rammes av begrensninger grunnet sviktende produksjon og ikke høstbare bestander, er situasjonen på andre enden av skalaen for smårovvilt. Her har vi bestander med til dels svært høg tetthet og mye å jakte og fangste på. I år vil vi sannsynligvis oppleve at mange jaktterreng vil stenge all jakt på hønsefugl grunnet sviktende produksjon og lave bestander. Det er imidlertid ingen grunn til å henge børsa på veggen, men snarere bør det være en motivasjon for komme seg ut og oppdage smårovviltjakten! Smårovviltjakt er mangfoldig, spennende, utfordrende og har lang jakttid. I tillegg kan økt smårovviltjakt bidra til bedre ynglesuksess hos våre bakkehekkere, noe som er alle jegeres største ønske.

Skitt jakt!

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no