Menu

Innsamling av slakteavfall 2015

  • Skrevet av Ivar Rimul

Jaktiværnesprosjektet avd. Stjørdal vil også i år samle inn slakteavfallet fra elgjakta. Dette ble gjennomført første gang under fjorårets jaktsesong og erfaringene er gode. Totalt kom det inn 4,5 tonn med slakteavfall som tilsvarer ca. 50% av avfallet i kommunen. Avfallet ble lagt i frysecontainer og brukt under vinterens revejakt. Tross vanskelige forhold med lite snø og en del mus i terrenget ble det skutt 142 rever på dette

slakteavfallet.Bakgrunnen for dette tiltaket er todelt, slakteavfallet etter hjorteviltet er definert som et problem da det sannsynligvis bidrar til økt overlevelse for smårovviltet som rev, mår og kråkefugl. Etter at forskningen har satt fokus på dette problemet de siste årene er det gjennom kameraovervåkning av skogsfuglreir avdekket at så mye som 70 % av skogsfuglreirene blir tatt av predatorer. Mye tyder derfor på at det er en sammenheng mellom historisk høye hjorteviltbestander og økt predasjon. Samtidlig har revepelsen nesten mistet sin verdi og tradisjonen for revejakt døde ut. Jaktiværnesprosjektet ønsker å gjøre noe med dette og vil gjennom det innsamlede slakteavfallet kunne tilby kommunenes revejeger åte til vinteren. Denne problematikken er aktualisert dette året med dårlige takseringsresultater på rype og skogsfugl i hele Sør-Norge og der økt predasjon for en stor del av skylda.

Fjellstyrene i Stjørdal stenger jakta etter hønsefugl fra 1. oktober. Vi vil oppfordre småviltjegerne til å legge en ekstra innsats i smårovviltjakt denne vinteren og håper at kommunens elgjegere også vil gjøre sin del av jobben

Poser til innsamlingen skal nå være utdelt til jaktlagene i kommunen og grinder plasseres ut på avtalte oppsamlingsplasser før jaktstart. Vi håper at kommunens elgjegere også i år er villig til å bidra til dette tiltaket.

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no