Menu

Gluggjakt i Malvik

  • Skrevet av Stian Almestad

Tiuren Jakt Hund og Fiskeklubb har nå tilrettelagt et nytt tilbud for gluggjakt på rødrev i Malvik. Tilbudet er gratis og for alle som ønsker å forsøke seg på åtejakt, og som fyller de ordinære kravene for utøvelse av jaktformen.

 Bua fikk vi av Emil Langolf som hadde benyttet den en periode i Stjørdal. Jaktutvalget har stått for nødvendige utbedringer slik at den nå er klar for å tas i bruk i Malvik. Åtebua står ved Folden på veg mot Mostadmark. Det er vinterbrøytet veg forbi bua, og muligheter for parkering ved elva Homla når en svinger av fra Selbuvegen. Nærmere stedsangivelse med kart finnes på www.jaktivarnes.no under fanen «BOOKING». All booking foregår via denne nettadressen og kalenderen holder oversikt over når bua er ledig og når den er opptatt. Opprettelse av brukerprofil på denne nettsiden er derfor nødvendig, dette er også kostnadsfritt. "Bookingfanen" kommer fram etter brukerprofil er opprettet og at du har logget deg inn. Det er lov å booke for en dag om gangen, slik at så mange som mulig får mulighet til å forsøke tilbudet. Alle booker med fullt navn.

Bua kom på plass før jul, og det er påført slakteavfall fra hjorteviltjakt siden desember. Åteplassen er godkjent av Mattilsynet, og grunneier gir alle som sitter i bua jaktrett på rødrev på dette åtet. Spor etter rødrev er allerede observert, slik at åtet er blitt kjent for rødrever i området, og vi har trua på at dette er et bra område der rødrev frekventerer jevnlig. Åtet ligger 55 meter fra bua, slik at det er rifle som må benyttes. Med kuldegradene som nå har ankommet, begynner vi endelig å få noe som ligner på vinter. Vi ønsker alle jegere velkommen til spennende timer i glugga. Skitt jakt!

For jaktutvalget Stian Almestad

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no