Menu

Jaktiværnesregionen fortsetter...

  • Skrevet av IR

Hei alle rovdyrjegere i Værnesregionen, en ny sesong nærmer seg med stormskritt med jakttid på rev og kråke fra 15. juli. Fellingsbørsen for alle kommuner skal være klar til rapportering fra denne dato. Prosjektperioden for Jaktistjørdal var bestemt til 5 år og prosjektperioden er i så måte avsluttet etter 2015/16 sesongen. Vi ønsker likevel å videreføre prosjektet på ubestemt tid, rypene har i denne perioden havnet på rødlista og det er viktigere enn noen gang å opprettholde et høyt jakttrykk på smårovviltet slik vi ser det.

Vi har ikke tatt endelig stilling til hvilken form prosjektet vil videreføres men det som er sikkert er at nettsida vil fortsette med fellingsbørsen som tidligere, vi vil i Stjørdal legge til rette for frivillig innsamling av slakteavfall etter elgjakta og vi vil nok også videreføre en form for premiering selv om premiemengden/verdien nok vil reduseres noe.  Vi tror at engasjementet rundt smårovviltjakta nå er etablert rundt omkring i kommunene og behov for engasjement fra styret er redusert.  Vi opplever stor interesse for prosjektet fra ulike deler av landet og får mye positive tilbakemeldinger fra ulike forvaltningsnivåer, vårt prosjekt har bidratt til flere ”knoppskytinger” andre steder i landet og problematikken har aktualisert seg etter at rypa som sagt har havnet på rødlista. Når det gjelder effektene av 5 år med smårovviltjakt vil mange kanskje si at effektene ikke er veldig tydelig og det kan vi vel være enige i. Vi har likevel en klar oppfattning av at rødrevbestanden er vesentlig redusert i kommunen/e. Vi ser også klare tendenser til at produksjonen på lirypa har økt og vil komme med en rapport etter årets taksering der vi vil gi noen vurderinger av eventuelle effekter på småviltet. Vi hadde i starten av prosjektet ingen forhåpninger om at det ville eksplodere med småvilt men vi hadde forhåpninger om at vi skulle stoppe den negative trenden for lirypa og kanskje snu pilen slik at produksjonen peker i positiv retning. Mye tyder på at vi har klart nettopp dette. Vi var derimot veldig uheldig med 2015 sesongen der en kald og fuktig vår og sommer trolig ødela mye for produksjonen. Det blir spennende å se hva 2016 sesongen vil bringe. Uansett håper vi at vi har åpnet opp øynene for mange av dere når det gjelder spenningen og utfordringene knyttet til smårovviltjakt, ikke minst håper vi at vi har inspirert og bidratt med kunnskap i løpet av denne 5 års perioden.  Vi håper dere ser nytten og gleden ved smårovviltjakt og vil fortsette med dette også i årene fremover. Vi ønsker dere lykke til med rovviltjakta i 2016/17 og sier SKITT JAKT!!!

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no