Menu

Svar på spørreundersøkelsen.

  • Skrevet av Ivar Rimul

I vår ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant jegerne i Stjørdal. 159 jeger svarte på undersøkelsen og det var en tilnærmet 50/50 fordeling mellom jegere som har deltatt i prosjektet og jegere som ikke hadde deltatt. Spørreundersøkelsen var en del av bachleoroppgaven til Simon Gervais som var utmarksstudent på Nord-Universitet, og skulle være en del av evalueringa av prosjektet. Svarene viser at prosjektet har hatt en høy grad av måloppnåelse. Hva de ulike jegerne har svart kan du se på vedlagt pdf-fil. 

 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no