Menu

Premiering

  • Skrevet av Tommy R

Prosjektet legger opp til premiering av aktive predatorjegere. Vi ser for oss premiering av de som har samlet flest poeng gjennom sesongen, og en tilfeldig trekking mellom de som har innrapportert felt vilt. Vi har et mål om at hver eneste kråke,rev osv som blir felt i kommunen blir rapportert på denne siden.

 

Følgende poengsum er satt på de forskjellige artene:

Mårhund 2000 poeng

Rev 500 poeng

Mår 400 poeng

Ravn 200 poeng

Røyskatt 200 poeng

Mink 200 poeng

Grevling 100 poeng

Kråke 30 poeng

Skjære 0 poeng

Nøtteskrike 0 poeng

 

Innrapportering av felt vilt kan gjøres av registrerte jegere, som har felt noen av overnevnte arter innenfor Stjørdal kommunes grenser og gjeldende jaktidsramme for den enkelte art. Rapporteringen baserer seg i stor grad på ærlighet, men dersom du er en aktiv rovviltjeger og kanskje ser for deg mulighet til å oppnå premiering er det viktig at du tar kontakt med lokal kontakt for å vise fangsten. Dette kan gjøres fortløpende eller mot slutten av sesongen. Fremvises kan hele dyr/fugler, skinn, skrotter og føtter av kråkefugl. Ved framvisning vil klør klippes på pelsvilt. For dokumentasjon av fugl, ber vi om at begge føtter tas vare på og bindes sammen i par. Bilde alene vil derfor ikke være god nok dokumentasjon for premiering. Vi vil poengtere viktigheten av korrekt fellingsrapportering og har tro på at jegere forstår dette og at bare reelle fellinger vil bli rapportert.

Vi håper jegere i Stjørdal finner dette prosjektet spennende og det blir i stor grad opp til jegerne i kommunen om vi når målsettingene i prosjektet.

Vi lover fine premier.

 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no